Muutos maksusuunnitelmaan
Yksityinen
Yritys
65 €
150 €
Eräpäivän muutos 20 €
Velallisen vaihto, lisäys tai vapautus
Yksityinen
Yritys
200 €
300 €
Vakuutustietojen muutos 24 €
Rekisteröintimuutokset Trafi:n perimän kulun lisäksi 24 €
Maastavientivaltakirja
Yksityinen
Yritys
38 €
58 €
Vastuuilmoitus tai korkotodistus
Kerran vuodessa
Seuraavat kerrat
0 €
20 €
Muut selvitystyöt ajankäytön mukaan min. 45 € tai 90 €/alkava tunti
Osoitetietojen etsintä 15 €
Lasku-, sopimus- ja muut kopiot 24 €
Toimenpidepalkkio kolmannen osapuolen lunastaessa loppuvelan 68 €
Lyhennysvapaiden kuukausien veloitus 20€/1kk, 40€/2kk
Kertakorvausvaltakirja 45 €
Yrityksen jakautumiseen tai fuusioon liittyvät muutokset 250 €
Sopimuksen irtisanomiskulu
Yksityinen
Yritys
100 €
200 €
Huomautuskirje
Yritys 20 €

Palveluhinnaston kulujen lisäksi veloitamme sopimusehtojen mukaiset kulut.